Primena BI alata u Narodnoj Banci Srbije

У циљу обављања своје регулаторне функције Народна банка Србије има потребу за прикупљањем и обрадом великом броја податка углавном из финансијског сектора. Највећи део података се прикупља централизовано преко FTP сервера у XML формату, мада постоје у други начини. Сви подаци, без обзира на начин пријема, се смештају на централни сервер, и затим почиње ЕТЛ […]