SrOUG 2017 project management track

Dragi prijatelji,

U saradnji sa PMI Serbian Chapter i firmom CPM ove godine možete slušati poludnevni trek vezan za moderne načine organizovanja i upravljanja projektima i čuti kako to može unaprediti vaše procene i da vam bolji odziv na promenljive zahteve i načine da im se prilagodite.

Više o ponudi naših partnera možete pročitati na njihovim stranicama – Centar za upravljanje projektima a biće i povlastice na obuke obezbeđene za učesnike konferencije.

Veliki pozdrav,
Organizacioni odbor SrOUG konferencije