Primena BI alata u Narodnoj Banci Srbije

У циљу обављања своје регулаторне функције Народна банка Србије има потребу за прикупљањем и обрадом великом броја податка углавном из финансијског сектора. Највећи део података се прикупља централизовано преко FTP сервера у XML формату, мада постоје у други начини. Сви подаци, без обзира на начин пријема, се смештају на централни сервер, и затим почиње ЕТЛ процес обраде. Oracle Discoverer се користи још од 2006.године и широко је заступљен у пословним функцијама надзора и статистике. Од 2014. године започет је процес увођења Oracle BIEE. У оквиру процеса увођења, укључен је и Oracle Data Integrator. 2016. године је база података у оквиру OBIEE мигрирана на ExaData окружење. План је да се и у овој години настави са миграцијом на ExaData окружење, као и да се пројекти који користе Oracle Discoverer редизајнирају и мигрирају на OBIEE.

Business solutions, reporting, BI Implemented solutions - showcase
Location: Conference hall A Date: May 25, 2017 Time: 3:10 pm - 4:00 pm Anđelka Todosijević