Pristup generisanju srednjeg sloja aplikacije

Razvoj savremenih informacionih sistema podazumeva upotrebu modernih klijent – server višeslojnih arhitektura. Implementacija informacionih sistema pomoću ovakvih softverskih arhitektura, najčešće zahteva poznavanje više različitih tehnologija. Takođe, određeni deo programskog koda se ponavlja, naročito onaj koji se odnosi na unos, čitanje, izmenu i brisanje (CRUD) podataka iz baze podataka. Ove činjenice u značajnoj meri mogu da uspore razvoj jednog informacionog sistema, ukoliko se programski kod unosi ručno. Ovo predavanje namenjeno je onima koji žele više da se upoznaju sa alatima i tehnologijama za generisanje programskog koda jedne aplikacije na srednjem sloju.

Na predavanju, biće prikаzаnа prаktičnа primenа i upotrebа alata Oracle Data Modeler za modelovanje realnog sistema na konceptualnom nivou. U okviru predavanja biće prezentovan pristup generisanju srednjeg sloja aplikacije koji je implementiran pomoću AngularJS i Java EE tehnologije. Pristup generisanju koda je razvijen pomoću transformacije koja je razvijena u Xtend tehnologiji. Ulaz u ovakvu transformaciju predstavlja konceptualni model relanog sistema u Oracle Data Modeler alatu.

Databases & Infrastructure Development
Location: Conference hall A Date: May 25, 2017 Time: 4:10 pm - 5:00 pm Milan Čeliković