Ivan Stojsavljević

Ivan Stojsavljević zaposlen je u kompaniji Abakus Plus na radnom mestu organizatora. Diplomirao je 2004. godine na Fakultetu za računarstvo i informatiku u Ljubljani. Oraclom se bavi na nivou licenci, marketinga, partnerstva, specjalizacija, ponuda, dakle na potpuno drugoj razini, nego večina njegovih saradnika.


Related Sessions

View full schedule